Sistem razvoja poti

GoodTrail-ovih 7 modulov

Uresničitev sanj skupnosti

Ekipa GT začne razvojni proces z delavnico, na kateri se nova pustolovska pot premakne od idejne zasnove k realnosti. Delavnica poskrbi za povezavo avtentičnih doživetij in boljši odnos med prebivalci, popotniki, mediji in destinacijo. Prva faza poveže lokalne deležnike, operaterje, turistične in trženjske strokovnjake, ter strokovnjake za pripovedovanje zgodb. Prvi modul poskrbi za zbiranje informacij in hkrati ponudi platformo za izražanje želja, interesov, idej ter vprašanj o razvojnem procesu.
 • Delavnice in sestanki z naročnikom za jasno opredelitev vizije
 • Intervjuji s potencialnimi deležniki za zbiranje idej in informacij s terena
 • Opredelitev metod uporabljenih za oblikovanje poti za vse akterje

Struktura poti dobi obliko

V drugi fazi se ekipa GT osredotoči na logistiko in zagotovi strukturo poti. Konceptualno začrtana pot se združi z desktop analizo produkta v razvoju. Slednja vsebuje identifikacijo potencialnih izzivov kot so npr. lastništvo zemljišč, koordinacija vladnih politik ter poenotenje javnega in zasebnega sektorja. V sklopu drugega modula, ko pot dobiva obliko, se intervjuji z lokalnimi deležniki nadaljujejo.
 • Desktop analiza relevantnih informacij za razvoj poti
 • Začetek načrtovanja poti na osnovi razpoložljivih virov: zemljevidi, vodniki, poznavanje terena
 • Oblikovanje začetne virtualne poti
 • Priprava prostorskih podatkov za začetek dela na terenu
 • Identifikacija potencialnih izzivov: označbe, lastništvo zemljišč, zakonodaja
 • Dokončanje konceptualne poti

Konceptualni produkt postane oprijemljiv

Ekipa GT gre na teren z namenom kartiranja poti in zbiranja pomembnih terenskih podatkov – prostorskih informacij, GPS koordinat, ter originalnih video posnetkov in fotografij za dokumentacijo in promocijo v naslednjih fazah. Za zagotavljanje rezultatov najboljše kakovosti bo ekipa GT: v oblikovanje točne poti vključila lokalne vodnike; ob poti zbirala komponente za oblikovanje zgodbe poti; in se pripravila na prihodnje trženjske in PR kampanje.
 • Terenska raziskava vključuje zbiranje prostorskih podatkov ter foto in video materiala.
 • Navigacijske podrobnosti se zabeležijo: tip površine, tehnične ovire, stanje poti.
 • GPS podatki so zavarovani.
 • Poročanje na terenu in razvoj idej za članke
 • Intervjuji z deležniki za oblikovanje zgodbe in promocijo

Pot je rojena

Raziskava se iz terena vrne nazaj v pisarno. Ekipa GT organizira zbrane podatke. Organizacija podatkov je ključnega pomena za vrsto nalog v sklopu četrtega modula – za obdelavo GPS podatkov in dokončno postavitev poti, za oblikovanje itinerarja produkta, za evalvacijo kreativnih rešitev za konceptualne in oprijemljive izzive, za razvoj zgodbe za popotniške medije, za vključevanje strokovnjakov iz sektorja ter za izvajanje promocije in trženja.
 • Obdelava prostorskih podatkov:

– Odprava grobih napak v položaju

– Izboljšava pozicijske natančnosti z naknadno obdelavo GPS meritev

– Popravki GPS poti in tematskih točk na podlagi ortofota in satelitskih posnetkov

– Interpretacija in izračun deležev tipov površja

– Izračun tehničnih podatkov vseh delov poti: dolžina, profil pobočja, vzponi in spusti

 • Razvoja itinerarja turističnega produkta
 • Nabor trženjskih zgodb oblikovanih za rabo v medijih

Pot postane globalna z navigacijsko aplikacijo

Ta korak vključuje implementacijo in predstavitev podatkov na spletni platformi in navigacijski aplikaciji. Končen pohodniški / kolesarski produkt je predstavljen na naši platformi, ki vključuje interaktivno orodje s posodobljenimi prostorskimi in tehničnimi podatki, spremljajoča besedila in multimedijske vsebine. Zagotavljamo celovito informacijsko-tehnološko rešitev in zasnovo ter usposabljanje za uporabniški vmesnik. Člani ekipe bodo naučili deležnike kako upravljati z orodji in aplikacijo ter uporabljati foto in video material zbran med oblikovanjem poti.
 • Predstavitev podatkov in informacijsko-tehnoloških rešitev
 • Vzpostavitev spletne platforme in navigacijske aplikacije

– Namestitev programske opreme in strežnika

– Inicializacija platforme

– Oblikovanje uporabniškega vmesnika

– Prilagoditev spletnega zemljevida

 • Nastavitev skrbniškega in uredniškega vmesnika

– Kartografski pogledi

– Meniji in nastavitve taksonomije

 • Priprava uporabniških računov (do pet) za urejanje vsebin in uredniških navodil
 • Letno vzdrževanje in varnostno kopiranje

– Tehnične posodobitve

– Odprava kritičnih napak pri delovanju

– Odprava varnostnih pomanjkljivosti

– Tedensko varnostno kopiranje

– Obnovitev varnostne kopije, če je potrebna

– Popravki osnovne vsebine

Načrtovanje za prihodnost

Ko pride do končne postavitve poti, trženje in promocija postaneta prioriteti. Ekipa bo organizirala delavnice, na katerih bo komunicirala potrebne korake za sprejem obiskovalcev, ki bodo prišli na novo pot. Slednji koraki vključujejo pripravo načrta za vključitev nastanitev, ki so prijazne pohodnikom in kolesarjem, ter srečanje z deležniki na temo splošnih potreb popotnikov na poti kot turističnem produktu. Naša filozofija pri tem je preprosta: če lokalni prebivalci ne prevzamejo procesa in tako naredijo pot trajnostno, kaj je sploh smisel produkta?
 • Delavnice za deležnike o gostih na poti in njihovih potrebah

– Specializacija ponudnikov (npr. nastanitve prijazne kolesarjem in pohodnikom)

– Predstavitev primerov dobre prakse označevanja poti na terenu

 • Izdelava sporočil za javnost o novem turističnem produktu
 • Komunikacija z uredniki, novinarji in mediji

Mednarodna promocija

Zadnji korak določa trženjsko strategijo. Na tej stopnji je pot komunicirana z mednarodnimi popotniškimi mediji. Določeni so datum uradne otvoritve poti in promocijske aktivnosti. Oblikovan je akcijski načrt z blagovno znamko. Načrtovana je potencialna študijska tura. Zaključna delavnica z deležniki in strokovnjaki iz sektorja zagotovi vpogled v pripovedovanje zgodb, članke za medije in prenos trženjske strategije lokalnim deležnikom.
 • Predstavitev končnega produkta mednarodnim popotniškim medijem

– Ekipa GT bo mednarodnim popotniškim medijem predlagala pripravljene zgodbe

– Izobraževanje urednikov o novi poti

– Oblikovanje sporočil za javnost – za medije, popotnike in turistične strokovnjake

 • Delavnica o pripovedovanju zgodb oziroma »zgodbarjenju«

– Kako oblikovati zgodbe in preprosto razložiti vrednost poti

– Kako komunicirati z uredniki in novinarji

– Prenos trajnostne trženjske taktike lokalnim deležnikom

 • Trženjska strategija za produkt

– Tržno pozicioniranje

– Ključne ciljne skupine

– Blagovna znamka

– Komunikacijska strategija

– Akcijski načrt

Stopimo v kontakt.
Email: trail@goodplace.si
Telefon: +386 31 370 107